Περαιτέρω υστέρηση της Ελλάδας στην ανταγωνιστικότητα

Κατηγορία Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youmagazine Newsroom

 

• Η Ελλάδα είναι ουραγός στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με την έκθεση Global Competitiveness Report του World Economic Forum.

• Διαδραστικός χάρτης των χωρών.

 

ΠΤΩΣΗ κατά μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη των πιο ανταγωνιστικών οικονομιών του κόσμου για το 2017-2018 σημείωσε η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση Global Competitiveness Report του World Economic Forum. Η χώρα μας κατατάσσεται πλέον στην 87η θέση μεταξύ 137 χωρών, όπως δείχνει ο διαδραστικός χάρτης πιο κάτω.
Η αδύναμη επίδοση της ελληνικής οικονομίας και για το 2017-2018 αποτυπώνει την φθίνουσα πορεία της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη ανταγωνιστικότητας.
Η γενική βαθμολογία της Ελλάδας είναι 4,02 (με άριστα το 7), από 4 που ήταν στην αμέσως προηγούμενη έκθεση, όταν η χώρα μας βρισκόταν στην 86η θέση. Συγκριτικά, το προπερασμένο έτος η Ελλάδα βρισκόταν στην 81η θέση, γεγονός που δείχνει μια σταθερά πτωτική πορεία.
ν

Διαδραστικός χάρτης ανταγωνιστικότητας
ν


ν
Οι παράγοντες που επιβαρύνουν τις επιδόσεις της Ελλάδας είναι, σύμφωνα με την έκθεση, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, η αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, το φορολογικό καθεστώς αλλά και η αστάθεια του πολιτικού συστήματος.
Υπενθυμίζουμε ότι, διαχρονικά, η καλύτερη επίδοση της εθνικής μας οικονομίας σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας σημειώθηκε την περίοδο 2003-2004, όταν η Ελλάδα κατέλαβε την 35η θέση μεταξύ των 102 πιο ανταγωνιστικών οικονομιών του κόσμου.


Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας τη δεκαετία 2007-2017. Πηγή: trading economics.com
ν

Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την θέση της Ελλάδας ανάμεσα στα 40 κράτη της Ευρώπης, όπου η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις.
ν

Η γενική βαθμολογία της Ελλάδας είναι 4,02 με άριστα το 7. Πηγή: trading economics.com
ν

Η χώρα με την πιο υψηλή φορολογία

Η χώρα μας είναι παγκόσμιος ουραγός στην επίδραση της φορολογίας στα κίνητρα για επενδύσεις, ενώ καταλαμβάνει την 115η θέση όσον αφορά τις επιπτώσεις των κρατικών κανονισμών στην προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό.
Οι αναλυτές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ εκτιμούν, ενδεικτικά, ότι πάνω από το 50% των κερδών των μίας επιχείρησης καταλήγουν σε φόρους.
Ανάλογα κακές είναι οι επιδόσεις στο μέτωπο της αγοράς εργασίας, όπου η χώρα μας είναι προτελευταία στο κατά πόσον η φορολόγηση επηρεάζει τη βούληση για απασχόληση και στην τελευταία εικοσάδα όσον αφορά στη δυνατότητα να προσελκύει και να συγκρατεί ταλαντούχους εργαζόμενους.
Το δεύτερο μεγαλύτερο εμπόδιο για το επιχειρείν είναι η αναποτελεσματική κρατική γραφειοκρατία, με την Ελλάδα να κατατάσσεται στην τελευταία επτάδα στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών, στην αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης στην διευθέτηση διαφορών και στο «βάρος» των κρατικών ρυθμίσεων.
ν

Η παγκόσμια θέση της Ελλάδα στους τομείς ανάπτυξης

Θλιβερή είναι επίσης η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας με βάση τους 12 πυλώνες που εξετάζονται στην έκθεση:
• Σε ό,τι αφορά τους θεσμούς καταλαμβάνουμε την 87η θέση.
• Στις υποδομές βρισκόμαστε στην 38η θέση.
• Στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην 117η θέση.
• Στην υγεία και τη βασική εκπαίδευση στην 48η θέση.
• Στην ανώτερη εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση στην 44η θέση.
• Με βάση την αποδοτικότητα της αγοράς προϊόντων στην 93η θέση.
• Με βάση την αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας στην 110η θέση.
• Στην ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών αγορών στην 133η θέση.
• Στην τεχνολογική ετοιμότητα στην 50ή θέση.
• Με βάση το μέγεθος αγοράς στην 58η θέση.
• Στην επιχειρηματική εξέλιξη στην 73η θέση.
• Στην καινοτομία στην 75η θέση
Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας 2017-2018 καλύπτει 137 οικονομίες και υπολογίζει τον βαθμό ανταγωνιστικότητας κάθε χώρας, βάσει ενός συνόλου θεσμών, πολιτικών και παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο παραγωγικότητας.
Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Ελβετία, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ και τη Σιγκαπούρη.

 


Translate this post