Οι Δεσμοί της Σελήνης και οι καρμικές επιρροές τους

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΡΜΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ  1|2

Από τον Ανδρέα Τσάκαλη

 

Οι Καρμικές Επιρροές του Δράκοντα, α΄ μέρος

Οι δεσμοί της Σελήνης, βόρειος και νότιος, είναι σημαντικοί στη μελέτη ενός ωροσκοπίου, γιατί είναι αυτοί που κρατούν τον άνθρωπο δέσμιο στη Γη.

Η Βεδική αστρολογία χρησιμοποιεί αστρονομικά στοιχεία για τις θέσεις των πλανητών και των αστερισμών που επηρεάζουν σημαντικές πτυχές της ζωής μας. Image: Supplied

ν

ΕΝΑΣ από τους βασικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην ερμηνεία κάθε ωροσκοπίου είναι αυτό που οι αστρολόγοι ονομάζουν Βόρειος Δεσμός και Νότιος Δεσμός. Τι είναι όμως στην πραγματικότητα αυτοί οι δεσμοί;
Όπως είναι γνωστό οι πλανήτες ακολουθούν την ίδια περίπου πορεία με τον Ήλιο καθώς ταξιδεύουν στον ουρανό με κάποια παρέκκλιση από την τροχιά του, που ονομάζεται εκλειπτική. Δηλαδή πότε είναι κάτω από την εκλειπτική κάποιες μοίρες (νότια) και πότε πάνω από την εκλειπτική (βόρεια).
Παρόμοια και η Σελήνη, παρασυρόμενη από τη Γη, μπορεί είναι μέχρι και 23ο νότια ή βόρεια της εκλειπτικής. Τώρα, όταν ανέρχεται από τα νότια και τέμνει την εκλειπτική, για να ακολουθήσει τη βόρεια πορεία της, το σημείο στο οποίο κόβει την εκλειπτική ονομάζεται Βόρειος Δεσμός.
Όταν απομακρυνθεί 23ο βόρεια της εκλειπτικής, αρχίζει να κατέρχεται για να περάσει πάλι από τη γραμμή της εκλειπτικής. Τη φορά αυτή το σημείο στο οποίο κόβει την εκλειπτική αποκαλείται Νότιος Δεσμός.
Φυσικά η Σελήνη κάνει αρκετή πορεία από τον ένα Δεσμό (τομή της εκλειπτικής) έως τον άλλο, και για την ακρίβεια μια πορεία 180ο πάνω στην τροχιά της. Έτσι οι δύο Δεσμοί είναι σε αντίθεση, δηλαδή απέχουν μεταξύ τους κατά 180ο. Επίσης και οι δύο κινούνται ανάδρομα. Αυτά είναι βέβαια τα αστρονομικά στοιχεία.

Σύμφωνα όμως με την Ινδική (ή Βεδική) Αστρολογία, εκεί στην εκλειπτική ενεδρεύει ένας ουράνιος δράκοντας και ο Βόρειος Δεσμός της Σελήνης είναι το κεφάλι του, ενώ ο Νότιος Δεσμός είναι η ουρά του. Και ποια είναι η δύναμη αυτού του Δράκοντα;
Όταν είναι οργισμένος έχει τη δύναμη να καταπίνει τον Ήλιο (έκλειψη Ηλίου) ή τη Σελήνη (έκλειψη Σελήνης).
Αυτός ο Δράκοντας ήταν κάποτε ένας γίγαντας που έκλεψε το νέκταρ των θεών και πίνοντάς το θεοποιήθηκε ο ίδιος και καταστερίστηκε (έγινε αστερισμός). Ο Ήλιος από ψηλά είδε την κλοπή αυτή και φανέρωσε το γεγονός στον κύριο των ουρανών, τον Βίσνου.
Στο μεταξύ ο Δράκοντας, πλανήτης τώρα πια, ήταν πολύ ενοχλητικός στην παρέα των άλλων πλανητών και αστέρων∙ γι’ αυτό ο Θεός (ο Βίσνου) αποφάσισε να αποκεφαλίσει τον αυθάδη νεαρό θεό σαν τιμωρία για την κλοπή του ποτού της αθανασίας.
Έτσι, βρέθηκε αλλού το κεφάλι του και αλλού η ουρά του. Το κεφάλι του ονομάστηκε Ραχού (Βόρειος Δεσμός) και η ουρά του Κετού (Νότιος Δεσμός).
Εξοργισμένος ο Δράκοντας κυνηγάει από τότε τον Ήλιο και την ετερόφωτη Σελήνη και τους καταπίνει περιοδικά (έκλειψη Ηλίου ή Σελήνης), γιατί πράγματι οι εκλείψεις λαμβάνουν χώρα μόνο όταν η Σελήνη βρίσκεται σε κάποιο απ’ αυτά τα δύο σημεία.
ν

Αριστερά ο Ραχού και δεξιά ο αποκεφαλισμένος Κετού συμβολίζουν τον Βόρειο και τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης. Image: Supplied
ν


ΚΑΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑ


ν

Έτσι με αυτόν τον ποιητικό τρόπο οι Ινδοί αντιλαμβάνονταν τους σεληνιακούς δεσμούς – σαν σταυροδρόμια ισχυρών μαγνητικών επιρροών και τους έδιναν τη θέση σκιωδών πλανητών, όσον αφορά τα αποτελέσματά τους.
Ο Ραχού, λοιπόν, είναι σήμερα γνωστός ως Κεφαλή του Δράκοντα και ο Κετού ως Ουρά του Δράκοντα. Αυτό παρέχει ένα κλειδί για τη σημασία των σεληνιακών δεσμών, γιατί η Κεφαλή είναι η θεώρηση του μέλλοντος, ενώ η Ουρά αντιπροσωπεύει το παρελθόν.
Η θέση του Ραχού αντιπροσωπεύει τις ιδιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν και το έργο που πρέπει να γίνει τώρα, στη διάρκεια αυτής της ενσάρκωσης. Αντίθετα, η θέση του Κετού δείχνει τις ιδιότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των περασμένων ενσαρκώσεων και φανερώνει έτσι τις τάσεις που εκδηλώνονται κατά φυσικό τρόπο στο άτομο.
Οι δεσμοί είναι επίσης σημαντικοί, γιατί στον Κετού (Ουρά του Δράκοντα) βρίσκονται καταγεγραμμένες όλες οι προηγούμενες ενσαρκώσεις του ατόμου, από την πιο πρόσφατη έως την πιο παλιά, ενώ στον Ραχού (Κεφαλή του Δράκοντα) βρίσκονται καταγεγραμμένα όλα τα πάθη, οι αδυναμίες και οι επιθυμίες στις οποίες το άτομο θα υποκύψει σε αυτή την ενσάρκωση.
ν

Ο Δράκοντας συμβολίζει τους δαίμονες που έχουμε μέσα μας, αλλά και την δυνητική απαλλαγή μας από αυτούς. Image: Supplied
ν

Επομένως, από τη σκοπιά της πνευματικής εξέλιξης, δεν είναι ο ένας δεσμός θετικός και ο άλλος αρνητικός, αλλά θεωρούνται και οι δύο κακεργέτες.
Γι’ αυτό και οι δεσμοί θεωρούνται ως καρμικοί πλανήτες. Πράγματι, βρίσκουμε πως ο άνθρωπος εκδηλώνει αρκετές ιδιότητες του ζωδίου στο οποίο βρίσκεται ο Κετού και ότι ζητά να εκφράσει τις ιδιότητες που ανήκουν στο ζώδιο όπου είναι τοποθετημένος ο Ραχού.
Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται αυτές οι ιδιότητες, θα φανεί από το ζώδιο και τον Οίκο που κατέχουν και από τις όψεις που κάνουν με τους άλλους πλανήτες. Ένας πλανήτης σε συζυγία με τον Ραχού ή τον Κετού έχει ειδική σημασία σχετικά με τα πράγματα που υποδηλώνονται από τον αντίστοιχο δεσμό.
Αν αφήσετε απέξω τους σεληνιακούς δεσμούς, πιθανόν να χάσετε μια από τις σπουδαιότερες περιοχές του ωροσκοπίου.
Αναμφίβολα η παράλειψη των σεληνιακών δεσμών από ένα γενέθλιο ωροσκόπιο αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την ερμηνεία του ωροσκοπίου. Η λεπτή σχέση ανάμεσα στον Ήλιο, τη Σελήνη και τη Γη παίζει μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της συνείδησης κάθε ατόμου.
Οι Ραχού και Κετού δείχνουν σε ποια σημεία η Σελήνη είναι σε ευθυγράμμιση με τη σχέση Ηλίου-Γης, καθιστώντας έτσι δυνατή μια τελειότερη σύνδεση ανάμεσα στα τρία σώματα και δείχνοντας σε ποιο ακριβώς σημείο του ζωδιακού μπορούν να προβλεφθούν τα κύρια αποτελέσματα μιας τέτοιας σύνδεσης.
Έχει αναγνωριστεί ότι οι δεσμοί ασκούν θαυμαστή επίδραση, μερικές φορές περισσότερη από τους πλανήτες! Αφού οι Ραχού και Κετού είναι σε ακριβή αντίθεση μεταξύ τους, η επίδραση αυτών των δεσμών πρέπει να εξετάζεται ταυτόχρονα. Αν σε ένα ωροσκόπιο τραβήξουμε μια γραμμή που να συνδέει αυτά τα δύο σημεία, βλέπουμε πως αυτή η γραμμή είναι σαν άξονας που χωρίζει σε δύο μέρη το ωροσκόπιο και πράγματι δρα σαν άξονας γύρω από τον οποίον στρέφονται οι πλανήτες και τα άλλα ουράνια σημεία.
ν

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΤΗ


ν

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ο Ραχού (Κεφαλή) στο πρώτο ήμισυ και ο Κετού (Ουρά) στο δεύτερο ήμισυ ενός γενέθλιου χάρτη δείχνουν ότι η θέση του ατόμου θα επιδεινώνεται καθώς μεγαλώνει.
Αντίθετα, ο Κετού στο πρώτο ήμισυ και ο Ραχού στο δεύτερο ήμισυ υποδηλώνουν ότι το άτομο θα έχει αυξανόμενη ευημερία, καθώς μεγαλώνει. Όμως, η ένταση των αποτελεσμάτων θα υπόκειται στην εξουσία που ασκούν οι άλλοι πλανήτες πάνω στους δύο δεσμούς.
Οι Ραχού και Κετού σε καλή θέση, με ευεργετικές σχέσεις και όψεις θα ανεβάσουν το άτομο σε δυσθεώρητα ύψη στη ζωή. Από την άποψη αυτή, κανένας πλανήτης δεν μπορεί να συγκριθεί με τους Δεσμούς. Παρόμοια, οι προσβαλλόμενοι Δεσμοί κτυπούν το άτομο με βαριές ασθένειες, το τρελαίνουν και το εξωθούν σε κοινωνική απομόνωση.
Σύμφωνα με την ινδική αστρολογία οι Ραχού και Κετού είναι, όπως αναφέρθηκε, κακεργέτες και δυσοίωνοι, αλλά ο Κετού (Ουρά) θεωρείται πιο πνευματικός χαρίζοντας σωτηρία στις ανθρώπινες ψυχές, ενώ ο Ραχού είναι πιο γήινος δείχνοντας κοσμική ευημερία.
Τα αποτελέσματα των Δεσμών δεν είναι πάντα άσχημα. Γενικώς οι Δεσμοί φαίνεται πως παίζουν μακροπρόθεσμα εποικοδομητικό ρόλο, γιατί ωθώντας το άτομο να περάσει μέσα από ποικίλες φάσεις δυσκολιών και πόνων, του δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσει πνευματικά. Σε περιπτώσεις, όμως, όπου οι Δεσμοί συνδέουν «δηλητηριώδη μέρη του αστερισμού» με τον Άρη ή τον Κρόνο, χωρίς ευεργετικές σχέσεις ή όψεις, τότε η ζωή θα χαρακτηρίζεται συνεχώς από φτώχεια, αγώνα και μόχθο.
ν

Στις 7 Μαρτίου 2019, οι δύο δεσμοί αλλάζουν ζώδια. Ο Ραχού μεταβαίνει από τον Καρκίνο στους Διδύμους και ο Κετού από τον Αιγόκερω στον Τοξότη. Στις θέσεις αυτές θα παραμείνουν για τους επόμενους 18 μήνες, έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2020. Image: Supplied
ν


ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ


ν

Ας δούμε μερικές από τις ιδιότητες των δύο δεσμών.
Οι Ραχού και Κετού προκαλούν έκλειψη Ηλίου και Σελήνης, που αντιπροσωπεύουν την ψυχή και το νου αντίστοιχα. Συνεπώς έχουν μεγάλη επιρροή στην απελευθέρωση ή αναγέννηση της ψυχής.
Οι αρχαίοι σοφοί αποκαλούσαν τον Ραχού διπλωμάτη και τον Κετού ενορατικό.
Ο Ραχού ή ο Κετού σε απόσταση μέχρι 2ο μοίρες από τον ωροσκόπο δίνουν έναν ασυνήθιστο τύπο προσωπικότητας και πολύ ξεχωριστή εμφάνιση.
Ο Ραχού έχει την επιρροή της Αφροδίτης και του Δία. Όταν το άτομο μαθαίνει να αναπτύσσεται στον Ραχού, με την επιρροή Δία/Αφροδίτης που ασκείται, αρχίζει να προσφέρει στους άλλους με ανιδιοτέλεια.
Ο Ραχού είναι σε έξαρση στους Διδύμους, σε αρμονία στο Ζυγό, σε πτώση στον Τοξότη. Είναι επίσης κυβερνήτης της Παρθένου, ενώ προσβάλλεται άσχημα στους Ιχθύς και είναι σε δυσαρμονία στον Κριό.
Ο Κετού έχει την επιρροή της συζυγίας Άρη και Κρόνου. Όταν το άτομο μαθαίνει την αυτοπειθαρχία που επιβάλλει στον Κετού ο συσχετισμός Κρόνου/Άρη, τότε αντιμετωπίζει το πεπρωμένο του. Ο Κετού είναι σε έξαρση στον Τοξότη, σε αρμονία στον Κριό, σε πτώση στους Διδύμους. Είναι επίσης κυβερνήτης των Ιχθύων, ενώ προσβάλλεται άσχημα στην Παρθένο και είναι σε δυσαρμονία στο Ζυγό.
Ο Ραχού είναι θηλυκός. Πολύτιμος λίθος του είναι ο αχάτης ή το λάπις λάζουλι. Ο Ραχού εξουσιάζει τους Διδύμους, τον Ζυγό και τον Υδροχόο που κυβερνώνται από τον Ερμή, την Αφροδίτη και τον Κρόνο (και Ουρανό) αντίστοιχα, σχηματίζοντας έτσι μια ομάδα πολύ φιλικών πλανητών. Ο Ερμής εξουσιάζει τη διάνοια, η Αφροδίτη την ικανοποίηση και ο Κρόνος τη φιλαργυρία∙ γι’ αυτό και αποστολή του Ραχού είναι να χαρίζει απλόχερα. Ο Ραχού κυβερνάει τον παππού από τη μεριά του πατέρα και τη γιαγιά από τη μεριά της μητέρας.
Ο Κετού είναι ευνούχος. Πολύτιμος λίθος του είναι το τουρκουάζ. Εξουσιάζει τα ζώδια Κριό, Λέοντα και Τοξότη. Αυτά κυβερνώνται από τον Άρη, τον Ήλιο και τον Δία αντίστοιχα. Αυτοί οι τρεις πλανήτες είναι πολύ στενοί φίλοι. Ο Άρης χαρίζει δυνάμεις, ο Ήλιος την ψυχή και ο Δίας τη σοφία. Μια ορθή ανάμιξη αυτών των τριών χαρακτηριστικών, οδηγεί στην απελευθέρωση. Γι’ αυτό λέγεται ότι ο Κετού είναι «συντελεστής της απελευθέρωσης».
Ο Κετού είναι πύρινος, γι’ αυτό και είναι όμοιος με τον  Άρη στα αποτελέσματά του. Εξουσιάζει τον παππού από τη μεριά της μητέρας και τη γιαγιά από τη μεριά του πατέρα.
Ο Ραχού ασκεί επίδραση συνεχώς, ενώ ο Κετού μόνο στην τελευταία περίοδο. Ο Ραχού αντιπροσωπεύει τους ψηλούς, ενώ ο Κετού τους κοντούς.
ν

ΟΙ ΡΑΧΟΥ ΚΑΙ ΚΕΤΟΥ ΣΤΑ ΖΩΔΙΑ


ν

Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι δεσμοί κατέχουν πάντα αντίθετες θέσεις. Όταν ο Ραχού είναι στον Κριό, ο Κετού φυσιολογικά θα είναι στο Ζυγό. Ο άξονάς τους τούς καθιστά πάντα αντίθετους και συμπληρωματικούς.
Οι Ραχού/Κετού σε διπλά ζώδια (Δίδυμοι, Τοξότης, Ιχθύες) και σε συζυγία ή όψη με τον κυβερνήτη ενός δύσκολου Οίκου θα προκαλέσουν απώλεια του μεγαλύτερου αδελφού ή του πατέρα του ατόμου. Δύσκολοι Οίκοι είναι ο 6ος (των εχθρών), ο 8ος (του θανάτου) και ο 12ος (των περιορισμών). Αλλά αν ο δεσμός συνδέεται με κυβερνήτη γωνιακού ή έχει τρίγωνο με αυτόν, τότε απονέμει στο άτομο πλούτη, δύναμη και κοινωνική θέση.
Ο Ραχού στο ζώδιο έξαρσής του (Δίδυμοι) τοποθετημένος σε γωνιακό Οίκο ή σε τρίγωνο, χαρίζει πολιτική δύναμη και φήμη. Το άτομο θα έχει όλες τις ανέσεις και θα γίνει αρχηγός. Γωνιακοί είναι οι 1ος, 4ος, 7ος και 10ος Οίκος.
Ο Ραχού τοποθετημένος στον Ταύρο, Καρκίνο ή Κριό χαρίζει πλούτο, μόρφωση, καλούς υφισταμένους, ευχάριστο ταίρι και οφέλη από την εξουσία.

Η διάταξη των Οίκων σε αστρολογικό χάρτη της Βόρειας Ινδίας με τους τέσσερις γωνιακούς Οίκους (1ος, 4ος, 7ος, 10ος) και τα τρίγωνα. Image: Supplied
ν


ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ


ν

Οι κεντρικοί Οίκοι: 1, 4, 7 και 10
Οι Οίκοι αυτοί είναι εσωτερικοί και αντιπροσωπεύουν το άτομο στους πιο βασικούς τομείς της ζωής του: ο 1ος αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον άνθρωπο, ο 4ος είναι η μητέρα και το πατρικό σπίτι, ο 7ος είναι ο/η σύντροφος και το σπίτι που θα φτιάξουν μαζί, ενώ ο 10ος είναι το επάγγελμα, η δράση και το κάρμα που δημιουργείται σε αυτή τη ζωή.
Οι υπόλοιποι οκτώ Οίκοι αντιπροσωπεύουν τον εξωτερικό κόσμο.
Οι Οίκοι του Ντάρμα: 1, 5 και 9
Ο 5ος Οίκος δείχνει τις προηγούμενες ζωές, τις ικανότητες του ατόμου, τη δημιουργικότητα και τα παιδιά· ο 9ος είναι η μελλοντική ζωή, η πνευματικότητα, το καθήκον, η θρησκεία και η φιλοσοφία∙ ο 9ος είναι η υψηλότερη οκτάβα του 5ου οίκου – αντιπροσωπεύει με άλλα λόγια το θείο στοιχείο στον άνθρωπο. Εάν το άτομο τους διαχωρίσει, τότε ο 5ος Οίκος αντιπροσωπεύει απλώς τις ερωτικές περιπέτειες του ατόμου.
Οι Οίκοι της επιθυμίας (Κάμα): 3, 7 και 11
Ο 3ος Οίκος αντιπροσωπεύει τα μικρότερα αδέλφια, το θάρρος, καθώς και το υποσυνείδητο όπου βρίσκεται η ρίζα όλων των επιθυμιών. Ο 11ος Οίκος αντιπροσωπεύει τα κέρδη, την εκπλήρωση των επιθυμιών και φιλοδοξιών, την κοινωνική δικτύωση, τα μεγαλύτερα αδέλφια και τους φίλους.
Οι Οίκοι του πλούτου: 2, 6 και 10
Ο 2ος Οίκος δείχνει την αρχική οικογένεια, την παιδική ηλικία, τους συγγενείς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να κληρονομήσει το άτομο. Ο 6ος Οίκος είναι η καθημερινότητα, η εργασία, η υγεία και οι εχθροί.
ν

Οι δεσμοί της Σελήνης: η Κεφαλή (Ραχού) και η Ουρά (Κετού) του Δράκοντα. Image: Supplied
ν

Οι Οίκοι των χρημάτων: 2, 5, 8 και 11
Ο 5ος Οίκος υποδηλώνει τις καλές πράξεις σε προηγούμενη ζωή, για τις οποίες τώρα το άτομο ανταμείβεται. Είναι επίσης η ευφυΐα, η μνήμη και η καλή εμφάνιση. Ο 8ος Οίκος είναι ο απρόσμενος πλούτος, οι κληρονομιές και τα ξαφνικά κέρδη ή απώλειες. Ο 11ος Οίκος αφορά τον μισθό και το καθημερινό εισόδημα.
Οι Οίκοι της μείωσης (Apokilama): 3, 6, 9 και 12
Εκτός από κέρδη, στη ζωή έχουμε συχνά και απώλειες. Ο 3ος Οίκος δείχνει τη μείωση που επέρχεται από τα νεώτερα αδέλφια, καθώς παίρνουν ένα μέρος της αγάπης των γονιών, αλλά και της περιουσίας. Ο 6ος Οίκος, των εχθρών, δείχνει το κόστος, σε περιουσία και χρήματα, από την ύπαρξη ενός προβλήματος σε αυτό τον τομέα, π.χ. πρόβλημα υγείας, ένα διαζύγιο, απώλεια εργασίας κτλ.
Ο 9ος Οίκος δείχνει τους περιορισμούς που υφιστάμεθα από τους νόμους, τη θρησκεία και τους κοινωνικούς κανόνες. Ο 12ος Οίκος είναι της μερικής απώλειας, π.χ. στέρηση της ελευθερίας, φυλακή κτλ., και τελικά της οριστικής απώλειας του σώματος (θάνατος). Είναι επίσης ο οίκος της μετανάστευσης σε μια μακρινή χώρα και των απωλειών που θα υποστεί το άτομο κατά την επιστροφή του στην πατρώα γη.
Οι Οίκοι της απελευθέρωσης (Mokṣa): 4, 8 και 12
Ο 4ος Οίκος αντιπροσωπεύει –στα αρχικά στάδια της εξέλιξης– τις βαθιές επιθυμίες, την υλική ευτυχία, την πολυτέλεια, τις απολαύσεις, καθώς και την ασφάλεια και προστασία που επιζητεί να έχει ένα άτομο. Δείχνει επίσης τους φόβους και τη σκοτεινή μας πλευρά την οποία αποφεύγουμε να δείξουμε στους άλλους. Από την άλλη πλευρά δείχνει τον τρόπο της συνειδητής εγκατάλειψης των υλικών αγαθών.
Τα αποτελέσματα του 4ου Οίκου τα βλέπουμε στον 8ο Οίκο, που συμβολίζει τη μεταμόρφωση της ζωής και την είσοδο του ατόμου στην πνευματική ατραπό. Γι’ αυτό και είναι ο οίκος του θανάτου και της επαναγέννησης. Η υλική ατραπός οδηγεί στο θάνατο, η πνευματική στην αναγέννηση. Στον 8ο Οίκο το άτομο συνειδητοποιεί ότι ο κόσμος δεν είναι ένα καλό μέρος για να ζει κάποιος και αρχίζει την πνευματική μεταμόρφωση ή ταξίδι της επιστροφής.
Τέλος, εκτός των όσων αναφέρθηκαν, ο 12ος Οίκος αντιπροσωπεύει την τελική έξοδο, την απελευθέρωση της ψυχής από τα δεσμά της ύλης.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι σε ανώτερο συνειδησιακό επίπεδο οι δύο δεσμοί παύουν να είναι χωριστοί και γίνονται ένας. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο έχει πλέον απελευθερωθεί από τα δεσμά.
ν

Εύρεση και ερμηνεία των δεσμών της Σελήνης σας >
ν

© 2019 Youmagazine.gr

 


1 2

Translate this post