Ασφαλής η χρήση laser για τις παθήσεις των ματιών

Κατηγορία MAGAZINE, Ιατρικά

ΙΑΤΡΙΚΑ

Posted by Youmagazine Staff

 

Ασφαλής και αποτελεσματική είναι η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού) με τη χρήση του Femtosecond laser και της τεχνικής Smile!

ν

ΣΤΟ συμπέρασμα αυτό κατέληξε τριετής επιστημονική μελέτη που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κλινική του Marburg στη Γερμανία.
Σύμφωνα με τον καθηγητή οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Βασίλειο Κοζομπόλη, που είναι διευθυντής της Παν/κής Οφθ/κής Κλινικής του Δ.Π.Θ, του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας & Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Γλαυκώματος και Laser, η επιστημονική μελέτη πραγματοποιήθηκε από το 2011 μέχρι το 2013 σε 50 οφθαλμούς 28 ασθενών που είχαν χειρουργηθεί με Femtosecond laser.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν ήδη παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και δημοσιευτεί σε ένα από τα πλέον αξιόλογα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, το περιοδικό “Cornea”.
«Χωρίσαμε του οφθαλμούς των ασθενών σε δύο ομάδες, υψηλής και χαμηλής μυωπίας» αναφέρει ο κ. Κοζομπόλης και προσθέτει: «Στην πρώτη ομάδα εντάχθηκαν 23 οφθαλμοί και στην δεύτερη 27».
ν

Ο καθηγητής του Δ.Π.Θ. Βασίλειος Κοζομπόλης.

Σκοπός της μελέτης

«Σκοπός της μελέτης μας ήταν η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων αλλαγών για την διόρθωση της μυωπίας που επέρχονται με αυτή την τεχνική, δίνοντας επίσης έμφαση στις μεταβολές των καμπυλοτήτων του κερατοειδούς (πρόσθιας και οπίσθιας) που ουσιαστικά ευθύνονται για εμφάνιση του αστιγματισμού.
»Τα δεδομένα της κερατοειδικής καμπυλότητας αξιολογήθηκαν και συγκρίθηκαν σε δυο υποομάδες ανάλογα με το μέγεθος της διαθλαστικής διόρθωσης (ομάδα χαμηλής και υψηλής μυωπίας).
»Το αποτέλεσμα από την τριετή παρακολούθηση των ασθενών είναι ότι η νεότερη αυτή τεχνική είναι ασφαλής και αποτελεσματική. αλλά διαπιστώσαμε επίσης ότι οι διάφορες κερατοειδικές παράμετροι (καμπυλότητες – Fourrier) τροποποιούνται με διαφορετικό τρόπο στο πρόσθιο τμήμα του κερατοειδούς από το οπίσθιο τμήμα του, καθώς επίσης τροποποιούνται διαφορετικά στην χαμηλή από την υψηλή μυωπία» εξηγεί ο κ. Κοζομπόλης και προσθέτει:
«Αυτές τις αλλαγές που βρήκαμε –ειδικά στην διόρθωση υψηλής μυωπίας– θα πρέπει να τις λαμβάνει υπ’ όψιν ο χειρουργός για να αποφεύγεται η πιθανότητα υποδιόρθωσης της μυωπίας με αυτή την τεχνική».
ν

Οι εξελίξεις στη διαθλαστική χειρουργική

Τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης πιστοποιούν ότι τα τελευταία χρόνια η συνεχής εξέλιξη των διαγνωστικών-απεικονιστικών και των laser μηχανημάτων, καθώς και των λογισμικών που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επεμβάσεων στη διόρθωση της μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού ακόμη και της πρεσβυωπίας σε ορισμένες περιπτώσεις, δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να απολαμβάνουν λύσεις για την όρασή τους που στο παρελθόν φάνταζαν μη εφικτές.
Η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού) και η απεξάρτηση από τα γυαλιά αποτελεί σήμερα αδήριτη ανάγκη για πολλούς ασθενείς προκειμένου να σχεδιάσουν επαγγελματικούς προσανατολισμούς ή να βελτιώσουν την επαγγελματική τους απόδοση.
Η διόρθωση αυτών των διαθλαστικών ανωμαλιών πραγματοποιείται με συνδυασμό δύο laser, του Femtosecond laser (για τη δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού) και του γνωστού Excimer laser, του οποίου η ασφάλεια και η ακρίβεια έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή στο κοινό ως «διόρθωση της μυωπίας χωρίς να αγγίζεται το μάτι».
Τα τελευταία χρόνια, όμως, χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, επιχειρείται να γίνεται χρήση μόνο του Femtosecond laser με μια καινούρια τεχνική (Smile) η οποία μέσα από μια μικρή τομή του κερατοειδούς αφαιρεί με προσχεδιασμένο τρόπο τμήμα του στρώματος του κερατοειδούς αντί της εξάχνωσης που πραγματοποιείται με το Excimer laser.
Περισσότερες πληροφορίες: http://elkethop.alex.duth.gr Τηλ. 255-1030990 & 255-1030991 και στο http://www.glaucoma-laser-eyecenter.gr  Τηλ. 213-0325910.

 


Translate this post