Μειώθηκε το κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων

Κατηγορία NEWS, Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youmagazine Newsroom

 

Στα 16.294 ευρώ ανήλθε το 2015 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα, μειωμένο κατά 0,7% σε σχέση με το 2014, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

ν

ΣΤΑ 16.294 ευρώ ανήλθε το 2015 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα και μειώθηκε κατά 0,7% σε σχέση με το 2014, σύμφωνα με τους περιφερειακούς λογαριασμούς που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.
Πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας είναι η Αττική με 22.192 ευρώ κατά κεφαλήν ΑΕΠ (μείωση 0,9% το 2015 σε σχέση με το 2014) και ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο με 18.153 ευρώ (+0,6%), η Δυτική Μακεδονία με 15.642 ευρώ (-4,2%) και τα Ιόνια Νησιά με 15.039 ευρώ (+0,2%).
Φτωχότερη περιφέρεια της χώρας παραμένει η Ήπειρος με 11.500 ευρώ (-1,1%), ενώ πάνω από αυτήν βρίσκονται η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με 11.164 ευρώ (-1,4%), η Δυτική Ελλάδα με 12.097 ευρώ (-0,3%), η Θεσσαλία με 12.393 ευρώ (0%), η Κεντρική Μακεδονία με 12.557 ευρώ (+0,3%), το Βόρειο Αιγαίο με 12.582 ευρώ (-2,3%), η Πελοπόννησος με 13.358 ευρώ (+0,5%), η Κρήτη με 13.912 ευρώ (0%) και η Στερεά Ελλάδα με 14.117 (-0,4%).
ν

Οι πλουσιότερες και οι φτωχότερες περιοχές

Αττική € 22.192
Νότιο Αιγαίο € 18.153
Δυτική Μακεδονία € 15.642
Ιόνια Νησιά € 15.039
Στερεά Ελλάδα € 14.117
Κρήτη € 13.912
Πελοπόννησος € 13.358
Βόρειο Αιγαίο € 12.582
Κεντρική Μακεδονία € 12.557
Θεσσαλία € 12.393
Δυτική Ελλάδα € 12.097
Αν. Μακεδονία-Θράκη € 11.164
Ήπειρος € 11.500 ευρώ
Όσον αφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), αυτή μειώθηκε κατά 1,4% στο σύνολο της χώρας και ανήλθε το 2015 σε 155.507 εκατομμύρια ευρώ.
Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας (5,1%) και του Βορείου Αιγαίου (2,9%), ενώ αυξήθηκε στο Νότιο Αιγαίο (0,5%) και στην Πελοπόννησο (0,1%) και παρέμεινε αμετάβλητη στην Κρήτη.
Το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής στη δημιουργία της ΑΠΑ κατέχει η Αττική με 47,9% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,5%, ενώ το μικρότερο μερίδιο κατέχει το Βόρειο Αιγαίο με 1,4%.

 


Translate this post