Ανησυχία δικαστικών για περιορισμούς στην ανεξαρτησία τους

Κατηγορία Ελλάδα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Youmagazine Newsroom

 

Με ψήφισμά της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει την ανησυχία της για την τάση περιορισμού της δικαστικής ανεξαρτησίας, ενώ έκρινε ως αντισυνταγματικές τις περικοπές στις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών.

ν

Η ΕΝΩΣΗ Δικαστών και Εισαγγελέων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της γενικής συνέλευσης, σε ψήφισμά της εκφράζει την έντονη ανησυχία του δικαστικού και εισαγγελικού σώματος για τις κυβερνητικές προσπάθειες περιορισμού της δικαστικής ανεξαρτησίας και «de facto» αμφισβήτησης της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών.
ν

Το ψήφισμα των δικαστικών λειτουργών 

«Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την διεθνή τάση περιορισμού της δικαστικής ανεξαρτησίας και de facto αμφισβήτησης της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών. Καλείται η Κυβέρνηση να διαφυλάξει τις θεμελιώδεις Συνταγματικές αρχές και να ενισχύσει την δικαστική ανεξαρτησία, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τις δικαστικές Ενώσεις. 
Επαναδιατυπώνουμε την πάγια θέση του δικαστικού σώματος ότι η αποφυγή θεσμικών συγκρούσεων και συστηματικών επιθέσεων στους δικαστικούς λειτουργούς είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του Πολιτεύματος. Να γίνει πλήρως σεβαστή η επικαιροποιημένη Παγκόσμια Χάρτα του Δικαστή. 
Ζητούμε να προωθηθεί η δικαστική μεσολάβηση ως ο καταλληλότερος και αναγκαίος εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των διαφορών. 
Απαιτούμε την αύξηση των κρατικών κονδυλίων για την Δικαιοσύνη καθώς και την αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών προκειμένου να υλοποιηθεί το αίτημα αποτελεσματικής και γρήγορης απονομής του δικαίου.
Ζητούμε να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας για αναπροσαρμογή των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών οι οποίες στη διάρκεια των μνημονίων έχουν περικοπεί κατά 74%. 
Ζητούμε να λήξει το συντομότερο δυνατό η εκκρεμότητα με την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) με την ορθή και σύμφωνη με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ νομοθέτηση. 
Καταδικάζουμε τις επιθέσεις εις βάρος δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με πράξεις βίας εντός και εκτός των δικαστηρίων. Ζητούμε από την Πολιτεία την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την οργάνωση και λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας».
Επίσης η Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους απαιτεί να σταματήσει η περικοπή των συντάξεων των δικαστών και να μην εφαρμοστεί εφεξής η μείωση που επέφερε στις συντάξεις ο νόμος 4387/2016.
Αντισυνταγματικές χαρακτηρίζει τις μειώσεις των συντάξεών τους η Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε ψήφισμά της μετά τις εργασίες της ετήσιας γενικής συνέλευσής των μελών της, και απαιτούν να ανακληθεί και να μην εφαρμοστεί εφεξής η μείωση αλλά και να πραγματοποιηθεί η αναπροσαρμογή των συντάξεων.
Παράλληλα, η εν λόγω Ένωση ζητεί να εφαρμοστούν οι αποφάσεις των Ολομελειών του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές των συντάξεων των δικαστών.
Ακόμη, η Ένωση καλεί το Κράτος να πληρώσει τα ελλείμματα των ασφαλιστικών Ταμείων και δηλώνει ότι θα διεκδικήσει «με κάθε μορφής συνδικαλιστική και άλλη δράση την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και των συνταξιούχων λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».
ν

Τα αιτήματα της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών

1) Να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά της για αναπροσαρμογή των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, ώστε να διατηρείται μια σταθερή (και οπωσδήποτε εύλογη) αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών.
2) Να ανακληθεί και να μην εφαρμοστεί εφεξής η μείωση που επέφερε το άρθρο 13 του ν. 4387/2017, με την μορφή της αναστολής, κατά παράβαση των ανωτέρω Συνταγματικών διατάξεων,
3) Να εφαρμοστούν άμεσα από την Πολιτεία για όλους τους συνταξιούχους οι 2287 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και η 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η 127/2016 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 §2 του Συντάγματος, ως προς τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και
4) Να πληρώσει το Κράτος τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων.

 


Translate this post