Υπήρξε στ’ αλήθεια ο Πύργος της Βαβέλ; (Βίντεο)

Κατηγορία MAGAZINE, Αρχαία Μυστήρια

ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Posted by Youmagazine Staff

 

Μια πέτρινη πινακίδα που ανακαλύφθηκε πριν από 100 χρόνια στη Βαβυλώνα επιβεβαιώνει την ύπαρξη του Πύργου της Βαβέλ.

Ο περίφημος Πύργος της Βαβέλ δεν είχε κυκλικό σχήμα αλλά βαθμιδωτό, όπως τα ζιγκουράτ. Πηγή: News Media
ν
ΟΠΩΣ αναφέρει η Γένεση (11:1-9), ο βιβλικός πύργος που έφτανε έως τον ουρανό κατασκευάστηκε από οπτόπλινθους και άσφαλτο σε μια επίπεδη έκταση στη γη του Σεναάρ, από έναν αρχαίο λαό, τα μέλη του οποίου μιλούσαν την ίδια γλώσσα, πράγμα που τους διευκόλυνε να συνεργαστούν και να δουλέψουν μαζί για να οικοδομήσουν αυτό το μεγαλεπήβολο έργο:
«και είπαν Δεύτε οικοδομήσωμεν εαυτοίς πόλιν και πύργον, ου η κεφαλή έσται έως του ουρανού, και ποιήσωμεν εαυτοίς όνομα προ του διασπαρήναι επί προσώπου πάση της γης. και κατέβη κύριος ιδείν την πόλιν και τον πύργον, ον οικοδόμησαν οι υιοί των ανθρώπων. και είπεν κύριος… συγχέωμεν εκεί αυτών την γλώσσαν, ίνα μην ακούσωσιν έκαστος την φωνήν του πλησίον. και διέσπειρεν αυτούς κύριος… και επαύσατο οικοδομούντες την πόλη και τον πύργον. διά τούτο εκλήθη το όνομα αυτής Σύγχυσις…»
Σύμφωνα πάντα με τη Γένεση (11:13-17), ο λαός εκείνος αποτελείτο από 70 οικογένειες, καθεμία από τις οποίες άρχισε ξαφνικά να μιλά τη δική της γλώσσα, με αποτέλεσμα αυτοί που πρώτα συνεργάζονταν, να μην μπορούν πλέον να συνεννοηθούν.
Δημιουργήθηκαν λοιπόν 70 και πλέον διαφορετικές γλώσσες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι νέες γλωσσικές ομάδες χωρίστηκαν και διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο, γεμίζοντάς τον με διαφορετικά έθνη και πολιτισμούς.
Για αιώνες, επιστήμονες, ιστορικοί και θεολόγοι συζητούσαν για το εάν ο πύργος υπήρξε στην πραγματικότητα, όμως τώρα, ο εμπειρογνώμονας μεσοποταμιακών κειμένων Dr. Andrew George του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ίσως έχει την απάντηση στο ερώτημα, χάρη σε μια πέτρινη πινακίδα που χρονολογείται γύρω στα 600 π.Χ.
ν
Αεροφωτογραφία με τη βάση της κλιμακωτής πυραμίδας (ζιγκουράτ) που ολοκληρώθηκε στη Βαβυλώνα από τον Ναβουχοδονόσορα Β΄ (βασ. 605 π.Χ. – 562 π.Χ.). Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές στο μέρος αυτό χτίστηκε ο Πύργος της Βαβέλ. Πηγή: News Media
ν
Ένα άλλο ερώτημα αφορούσε τη μορφή του πύργου. Η πλέον διαδεδομένη άποψη ήταν πως ο πύργος είχε τη μορφή κόλουρου κώνου, που στένευε προς τα πάνω, όπως δείχνει και ο διάσημος πίνακας του Μπρέγκελ.
Σύμφωνα όμως με τον Andrew George, ο πύργος είχε σχήμα κλιμακωτής πυραμίδας (ζιγκουράτ), όπως ακριβώς και τα υπόλοιπα ζιγκουράτ που έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή.
ν
Το επιβλητικό ζιγκουράτ της Ουρ. Η Ουρ βρισκόταν στη νότια Μεσοποταμία (σημ. Ιράκ), κοντά στις εκβολές του Ευφράτη και του Τίγρη στον Περσικό Κόλπο, πλησίον της αρχαίας πόλης Εριντού. Πηγή: News Media
ν
Όπως τονίζει στο βίντεο που ακολουθεί ο Dr. Andrew George, η πέτρινη πινακίδα μας παρέχει την πρώτη εικόνα του πραγματικού Πύργου της Βαβέλ. Επιβεβαιώνει ότι το κτίριο ήταν ένας μεσοποταμιακός βαθμιδωτός πύργος και μάλιστα απεικονίζει τα επτά επίπεδα της αρχαίας μεγακατασκευής. Και επιβεβαιώνει με κατηγορηματικό τρόπο πως πίσω από το μεγαλεπήβολο αυτό έργο κρύβεται ο πιο διάσημος ηγεμόνας της Μεσοποταμίας, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσωρ Β΄, ιδρυτής της νεοβαβυλωνιακής αυτοκρατορίας.
ν


ν

 


Translate this post