Διπλό χαράτσι σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

Κατηγορία NEWS, Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youmagazine Newsroom

 

Διπλό χαράτσι σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε αυτοαπασχολούμενους και σε αγρότες για τις εισφορές του 2018 επιβάλλει ο ΕΦΚΑ.

ν

ΔΙΠΛΗ επιβάρυνση θα υποστούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες που δήλωσαν υψηλότερο εισόδημα το 2016 έναντι του 2015, καθώς θα  πρέπει να πληρώσουν τις επιπλέον εισφορές που οφείλουν για το 2017, από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο συγχρόνως με τις τρέχουσες, οι οποίες σημειωτέον θα είναι «φουσκωμένες» βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού.
Με την εγκύκλιο για τη διαδικασία εκκαθάρισης των εισφορών που εκδόθηκε χθες, το υπουργείο Εργασίας και η ΗΔΙΚΑ αναγνωρίζουν ότι το σύστημα υπολογισμού του εισφορών βάσει του εισοδήματος του προ-προηγούμενου χρόνου είναι άδικο και στρεβλό. Δεσμεύονται ότι για τελευταία φορά φέτος θα λειτουργήσει με καθυστέρηση η διαδικασία και ότι ο συμψηφισμός των εισφορών  από το 2018 και στο εξής θα ολοκληρώνεται στο τέλος του επόμενου έτους.
ν

Τι προβλέπεται για το επόμενο διάστημα

Οι ασφαλισμένοι με χρεωστικό υπόλοιπο θα καταβάλλουν τις επιπλέον εισφορές σε πέντε δόσεις, από τον Απρίλιο έως και τον Αύγουστο.
Αντίθετα οι ασφαλισμένοι που έχουν δηλώσει το 2016 μικρότερο εισόδημα από αυτό του 2015 θα λάβουν εφάπαξ επιστροφή χρημάτων από τον ΕΦΚΑ στον τραπεζικό τους λογαριασμό μέχρι και τον Μάιο.
Κατ’ εξαίρεση για φέτος, αν στο μεταξύ έχουν δημιουργηθεί νέες οφειλές από εισφορές του 2018, οι επιστροφές τους θα συμψηφιστούν. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2018, ο ΕΦΚΑ θα επιστρέφει τυχόν επιπλέον ποσά ακόμη και αν υπάρχει οφειλή για οποιαδήποτε αιτία ή ρύθμιση που τρέχει.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν για πρώτη φορά με τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ (μηνός Ιανουαρίου) μετά την Καθαρά Δευτέρα, την αύξηση των εισφορών που προβλέπει το νέο καθεστώς. Οι εισφορές του 2018 θα υπολογίζονται επί του μικτού εισοδήματος, πριν την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους. 
ν

Αύξηση εισφορών από 20% έως 37%

Το υπουργείο Εργασίας για να χρυσώσει το πικρό «χάπι» δίνει έκπτωση 15% επί του εισοδήματος  που θα λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού των εισφορών, αλλά μόνο για το 2018! Αυτό σημαίνει ότι από το 2019 και ιδίως από το 2022 που τελειώνει η ευνοϊκή μεταβατική περίοδος για αγρότες και επιστήμονες, το ύψος των εισφορών θα τριπλασιαστεί!
Συνεπώς, φέτος οι εισφορές θα αυξηθούν έως 20% και κατά 37% σε περίπτωση επικούρησης και εφάπαξ. Ειδικά για φέτος θα συνυπολογιστούν μόνο οι εισφορές που πληρώθηκαν το 2016 και όχι αυτές που οφείλονται για το 2016.
Επίσης κατ’ εξαίρεση συνυπολογίζονται ποσά που καταβλήθηκαν το 2016 για εξόφληση οφειλών, για προαιρετική ασφάλιση ή για αναγνώριση χρόνου. Έτσι βγαίνουν κερδισμένοι δεκάδες χιλιάδες αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι που «σέρνουν» από το 2016 εισφορές οι οποίες θα καταστούν ληξιπρόθεσμες στα τέλη του Φλεβάρη.
Προσοχή! Από του χρόνου, εισφορές της προηγούμενης χρονιάς, εν προκειμένω του 2018 θα συνυπολογίζονται ακόμα και αν δεν έχουν πληρωθεί από τον ασφαλισμένο.
ν

Τι προβλέπει η εγκύκλιος για φέτος

Ειδικότερα, για φέτος η διαδικασία εκκαθάρισης των εισφορών έτους 2017, με βάση τα εισοδήματα του 2016, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου του 2018.
Δηλαδή, αν από την εκκαθάριση προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τον ασφαλισμένο, αυτή επιμερίζεται ισομερώς σε πέντε μηνιαίες δόσεις (Απρίλιο έως Αύγουστο), ανεξαρτήτως του ύψους της. Η τελευταία δόση είναι πληρωτέα μέχρι 30/9/2018.
Συνεπώς, οι μηνιαίες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μηνών Απριλίου (πληρωτέα μέχρι 31/5/2018) έως και Αυγούστου θα περιλαμβάνουν:
α) την τρέχουσα μηνιαία εισφορά για το 2018 και
β) την μηνιαία δόση οφειλής που προκύπτει από τη διαδικασία εκκαθάρισης των εισφορών 2017.
Εάν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το σύνολο της μηνιαίας ασφαλιστικής υποχρέωσης, επιβάλλεται τόκος καθυστέρησης μόνο επί του ποσού της δόσης οφειλής που δεν έχει καταβληθεί και όχι επί της τρέχουσας εισφοράς του 2018.
Παράδειγμα: Το ειδοποιητήριο Απριλίου περιλαμβάνει €250  τρέχουσα εισφορά και €120 δόση για το 2017. Αν ο ασφαλισμένος δεν πληρώσει τίποτα, από 1/6 επιβάλλεται τόκος μόνο επί των €120.

 


Translate this post