9 υποτροφίες για διδακτορικό σε ΗΠΑ και Καναδά

Κατηγορία MAGAZINE, Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Posted by Youmagazine Staff

 

Έως τις 22 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τις 9 υποτροφίες που προσφέρει το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για διδακτορικό σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

ν

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» στην Αθήνα προσφέρει και φέτος εννέα υποτροφίες για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων τις 22 Δεκεμβρίου 2017.
Οι υποτροφίες είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία έτη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:
Rice University (RICE), ΗΠΑ (http://compsci.rice.edu/)
University of Texas at Arlington (UTA), ΗΠΑ (http://cse.uta.edu/)
University of Houston (UΗ), ΗΠΑ (http://www.cs.uh.edu/)
Dalhousie University (DAL), Καναδάς (http://www.cs.dal.ca/)
ν
Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:
α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διπλωματούχοι Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.
β) Φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούλιο 2018.
γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούλιο 2018.
ν
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:
• Robot motion planning
• Biological interaction modelling and analysis
• Robot motion signalling in joint action
• Identification of argument elements and argument relations in natural language texts
• Content-based analysis of multimedia
• Translating latent features to actionable knowledge
• Multimodal analysis of biomedical texts
• Computationally-Driven Contact-Free Physiological Measurements
• 
Big data analysis for precision medicine
Περαιτέρω πληροφορίες για τις ερευνητικές περιοχές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να βρείτε στο: http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=2010&View=18
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22/12/2017
Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL Lab)
Δρ. Β. Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)
Τηλ.: 210-6503197
Ιστοσελίδα: https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships
Γραμματεία Εργαστηρίου: Δώρα Κατσαμώρη, τηλ.: 210-650 3204.

 


Translate this post