Τα μυστηριώδη πηγάδια στη Νάσκα του Περού

Κατηγορία Αρχαία Μυστήρια

ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Από τον Νίκο Κατσινόπουλο

 

Σχετίζονται τα αινιγματικά σπειροειδή πηγάδια στη Νάσκα του Περού με τον ατέρμονα κοχλία του Αρχιμήδη;

Ερευνητές υποστηρίζουν πως κατάφεραν να λύσουν ένα από τα μυστήρια του αινιγματικού πολιτισμού που αναπτύχθηκε στη Νάσκα του Περού.

54YU54KF65662K638

Οι ερευνητές που μελετούν τα μυστηριώδη φρεάτια στη Νάσκα του Περού ανακάλυψαν πως ο σπειροειδής σχεδιασμός τους βοηθούσε στη μεταφορά νερού από τις υπόγειες δεξαμενές στην επιφάνεια της γης. Πηγή: Wikimedia Commons 
v

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για τα λεγόμενα πούκιος (puquios = πηγάδια) τις τεράστιες σπειροειδείς τρύπες που διατρέχουν όλο το τοπίο της πεδιάδας της Νάσκα. Μελετώντας δορυφορικές φωτογραφίες, ερευνητές από το Ινστιτούτο Μεθοδολογιών για την Ανάλυση του Περιβάλλοντος (Institute of Methodologies for Environmental Analysis) στην Ιταλία, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα πηγάδια, που συνδέονται με ένα σύστημα υπόγειων υδραγωγείων, χρησίμευαν αφενός για τη διατήρηση των υπόγειων υδάτινων πόρων, αφετέρου για την άντληση νερού σε περιόδους μεγάλης ξηρασίας.

Με άλλα λόγια, οι Ιταλοί ερευνητές υποθέτουν ότι τα σπειροειδή πηγάδια της Νάσκα δούλευαν όπως ο ατέρμων κοχλίας του Αρχιμήδη (287-212 π.Χ.), που οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν για να αντλούν και να μετακινούν νερό από κάποιο χαμηλό σημείο προς ένα υψηλότερο. Η διαφορά ήταν ότι ενώ ο κοχλίας του Αρχιμήδη ήταν μηχανή, τα πούκιος δούλευαν με φυσικό τρόπο, χωρίς να καταβάλλεται ανθρώπινη ή μηχανική προσπάθεια.

Εάν πάρουμε ως παράδειγμα την ανεπτυγμένη μηχανική και τα μαθηματικά των Μάγια και των Ίνκα, δεν είναι διόλου απίθανο οι αρχαίοι κάτοικοι της Νάσκα να χρησιμοποίησαν τις προηγμένες γνώσεις τους για να έχουν ένα διαρκές αρδευτικό σύστημα σε μια άγονη περιοχή όπως το οροπέδιο αυτό στο Περού.
v

55YU54KF65662K638

Τα πούκιος, τα σπειροειδή πηγάδια που κατασκεύασαν οι αρχαίοι κάτοικοι της Νάσκα, διατρέχουν όλο το τοπίο κατά μήκος των υπόγειων δεξαμενών νερού. Πηγή: Wikimedia Commons
v

Παρ’ όλα αυτά, δεν διευκρινίζεται πώς ακριβώς γινόταν η άντληση των υπογείων υδάτων και η μεταφορά τους στην επιφάνεια του οροπεδίου. Εικάζεται ότι το σύστημα λειτουργούσε με τη δύναμη των ανέμων που φυσούν στο οροπέδιο, τους οποίους με κάποιο τρόπο οι κάτοικοι της Νάσκα διοχέτευαν μέσα στη γη μέσω των πούκιος στα υπόγεια κανάλια για να μεταφέρουν το νερό από τον υδροφόρο ορίζοντα.

Όπως και να ’χει, οι ερευνητές θα παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Γεωεπιστήμες αργότερα αυτό το μήνα.
v

56YU54KF65662K639

Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως τα πούκιος χρησίμευαν για την άρδευση των χωραφιών σε περιόδους μεγάλης ξηρασίας. Πηγή: Wikimedia Commons
v

Ο αινιγματικός πολιτισμός στη Νάσκα του Περού, για τον οποίο δεν έχουμε άλλα στοιχεία πέρα από τα γιγαντιαία γεωγλυφικά στις απότομες πλαγιές που αντικρίζουν τον Ειρηνικό Ωκεανό, και τις περίφημες «γραμμές Νάσκα», που συνιστούν ένα είδος αρχαίου κοσμοδρόμιου, αναπτύχθηκε, όπως υποθέτουν οι ιστορικοί, μεταξύ του 100 π.Χ. και του 800 μ.Χ. για να εξαφανιστεί στη συνέχεια μυστηριωδώς.
v

57YU54KF65662K635

Τα πούκιος, πολλά από τα οποία διατηρούν μέχρι σήμερα νερό στον πυθμένα τους, συνδέονται με υπόγειες δεξαμενές νερού όπως αυτή. Πηγή: Wikimedia Commons
v

58YU54KF65662K420

Ο Κοχλίας του Αρχιμήδη μπορεί και μεταφέρει νερό από ένα χαμηλό σημείο προς ένα υψηλότερο με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Χρησιμοποιήθηκε για την άρδευση των Κρεμαστών Κήπων της Βαβυλώνας, ενώ σήμερα χρησιμοποιείται στη Βρετανία, τη Σουηδία, την Ολλανδία κ.α., καθώς και για την άντληση υπόγειων υδάτων σε ορυχεία της Ισπανίας. Επίσης έχει μεγάλη εφαρμογή στις σύγχρονες θεριζοαλωνιστικές μηχανές. Πηγή: Wikimedia Commons
v

© 2016 Youmagazine.gr

 


Translate this post