Αφαίρεση ΑΦΜ για όσους δεν πληρώνουν Εφορία

Κατηγορία NEWS, Οικονομία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Posted by Youmagazine Staff

 

• Απενεργοποίηση ΑΦΜ για όσους φοροδιαφεύγουν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

• Η επανάκτηση του ΑΦΜ θα γίνεται με εγγύηση τουλάχιστον 15.000 ευρώ.

ν

ΑΥΣΤΗΡΕΣ διατάξεις που θα οδηγούν σε απενεργοποίηση ΑΦΜ για όσους φοροδιαφεύγουν ή έχουν υποβάλλει ψευδή στοιχεία για την απόκτησή του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. 
Ειδικότερα στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:
• Σε αυτόματη απενεργοποίηση του ΑΦΜ ή σε αναστολή της χρήσης του θα προχωρά η Εφορία για τους φορολογούμενους που διαπράττουν φοροδιαφυγή ή έχουν δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση του ΑΦΜ.
• Φυσικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ έχει ανασταλεί και θέλουν να προχωρήσουν σε νέα έναρξη εργασιών ως υποκείμενα στο ΦΠΑ υποβάλλοντας δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση ανάλογα με το ύψος της φοροδιαφυγής, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στο ΦΠΑ και υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο φορολογικό μητρώο.
• Η Φορολογική Διοίκηση έχει τη δυνατότητα και χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής να αποδίδει ΑΦΜ σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, εφόσον έχει στη διάθεσή της σε περίπτωση φυσικού προσώπου τα προσωπικά στοιχεία του και σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας την επωνυμία και την έδρα προκειμένου να βεβαιώσει ή και να εισπράξει απαιτήσεις κατά αυτού ή να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής.
• Η Εφορία μπορεί να απαιτήσει εγγύηση από οποιαδήποτε επιχείρηση υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο εάν μέτοχος ή εταίρος του νομικού προσώπου που υποβάλει τη δήλωση υπήρξε κατά τα τελευταία 5 έτη πριν από την υποβολή της, μέλος του Δ.Σ. ή νομικός εκπρόσωπος άλλου νομικού προσώπου ή συνδεδεμένο πρόσωπο με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα και η πτώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα τη μη είσπραξη ή διακινδύνευση είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών τουλάχιστον 15.000 ευρώ.
ν

Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία έφθασαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017, τα 11,6 δισ. ευρώ έναντι 10,4 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα. Πηγή: Καθημερινή
ν

Οι συνέπειες του μέτρου

Με δεδομένο ότι στην Εφορία χρωστά σχεδόν η μισή Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πάνω από 4,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν χρέη προς το Δημόσιο, και από αυτούς 2,6 εκατομμύρια έχουν εγνωσμένη αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το κράτος, που ξεκινούν από τα 500 ευρώ, η αφαίρεση του ΑΦΜ θα κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα, σπρώχνοντας στην απελπισία και στο θάνατο –ή στη φυγή από τη χώρα– όχι δεκάδες ή εκατοντάδες συμπολίτες μας, αλλά δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες, και μάλιστα το πιο ενεργό κομμάτι του πληθυσμού.
Η αδυναμία των πολιτών να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος οφείλεται όχι στην απροθυμία τους, αλλά στην ανεργία και στην φτωχοποίηση που επέβαλαν τα τελευταία χρόνια οι μνημονικές κυβερνήσεις.
Στα τέλη του 2017, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων προς το Δημόσιο έσπασαν για πρώτη φορά το φράγμα των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από το ποσό αυτό 89,1 δισ. ευρώ αφορούν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν από το 2017.
Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές έφθασαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017 τα 11,631 δισ. ευρώ έναντι 10,444 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα. Σχεδόν όλο το ποσό αφορούσε φορολογικές υποχρεώσεις που έμειναν απλήρωτες από τους φορολογουμένους. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι δεν κατάφεραν να πληρώσουν την τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος και την τρίτη δόση του ΕΝΦΙΑ.
Οι φορολογούμενοι που χρωστούν στο ελληνικό Δημόσιο είναι, όπως αναφέρθηκε, πάνω από 4,3 εκατομμύρια. Πρακτικά, ένας στους δύο φορολογουμένους έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία και 1,7 εκατ. φορολογούμενοι είναι εκτεθειμένοι σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.
Ήδη, και σαν αποτέλεσμα του ολοκληρωτικού πολέμου που έχει κηρύξει η κυβέρνηση εναντίον του λαού προς όφελος των ξένων δανειστών, επιβλήθηκαν σε 1.533.451 συμπολίτες μας αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις μισθών, ενοικίων και τραπεζικών λογαριασμών, ενώ η ατμόσφαιρα θα γίνει ακόμη πιο ζοφερή με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς υπέρ του Δημοσίου.
Να σημειωθεί πως όλα αυτά τα μέτρα είναι αντισυνταγματικά.
Ως πότε θα τα υπομένουμε;
ν

 


Translate this post