Το σκίτσο της ημέρας από τον ΚΥΡ #11

Κατηγορία Χιούμορ

Posted by Youmagazine Staff

 

 

31/03/2017

 

 


 

30/03/2017

 

 


 

29/03/2017

 

 


 

28/03/2017

 

 


 

27/03/2017

 

 


 

24/03/2017

 

 


 

23/03/2017

 

 


 

22/03/2017

 

 


 

21/03/2017

 

 


 

20/03/2017

 

 


 

18/03/2017

 

 


 

17/03/2017

 

 


 

16/03/2017

 

 


 

15/03/2017

 

 


 

14/03/2017

 

 


 

13/03/2017

 

 


 

11/03/2017

 

 


 

10/03/2017

 

 


 

9/03/2017

 

 


 

8/03/2017

 

 


 

7/03/2017

 

 


 

6/03/2017

 

 


 

4/03/2017

 

 


 

3/03/2017

 

 


 

2/03/2017

 

 


 

1/03/2017

 

 

Περισσότερο χιούμορ με όλες τις γελοιογραφίες του ΚΥΡ, στην επίσημη ιστοσελίδα του: i-kyr.gr

 

© 2017 Κυριακόπουλος Γιάννης (ΚΥΡ)

 

< Προηγούμενες δημοσιεύσεις